Suomenlahden Merivartiokilta täyttää 20-vuotta kuluvan kuun lopussa. Killan perustava kokous pidettiin 29. huhtikuuta 2000 Suomenlahden merivartioston perinnetilassa Katajanokalla Helsingissä.

Ajatus killan perustamisesta oli saanut alkunsa jo 1998 Timo Mäkiön ja vartioston silloisen meritoimiston päällikön komentajakapteeni Markku Hassisen tapaamisessa. Joukko-osastokiltojen perustaminen rajavartiolaitoksessa oli laitettu alkuun jo 1962, perustuen rajavartiostojen päällikön apulaisen kenraalimajuri Veikko Karhusen 29.8.1962 antamaan pysyväismääräykseen joukko-osastokiltojen perustamisesta. Tällä hetkellä Raja- ja Merivartiojoukkojen perinnyhdistykseen kuuluu 23 kiltaa. Ensimmäiset killat perustettiin 1962 ja noin puolet killoista on perustettu 60-luvulla. Suomenlahden Merivartiokilta on killoista nuorimpia.

Perustamiskokouksen avasi vartioston silloinen komentaja kommodori Timo Eckstein. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Mäkiö. Uusi kilta liitettiin jäseneksi Maanpuolustuskiltojen liittoon 17.5.2000 ja yhdistysrekisteriin kilta hyväksyttiin 1.12.2000.

Kilta ei juhli syntymäpäivänään. Tarkoitus on juhlia 21.-23.8. Kotkassa yhdessä Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen kanssa. Kotkassa on Rajan perinneyhdistyksen Perinnepäivä / 10 vuotisjuhla, jossa tapahtuman järjestelyvastuu Suomenlahden Merivartiokillalla ja Suomenlahden merivartiostolla.

Päivä- ja iltajuhlatapahtumassa Suomenlahden merivartiosto viettää samanaikaisesti lippujuhlaa ja Suomenlahden Merivartiokilta 20 vuotisjuhlaa yhteisessä juhlatapahtumassa.

Päätöksen tapahtuman järjestämisestä tehdään kesäkuun alussa, kun saamme enemmän tietoa tilanteesta. Juhlasta tiedotetaan heti kun se on mahdollista.

Killan 20:s toimintavuosi on alkanut aiottua dramaattisemmin koronavirusepidemian torjuntatoimien keskeytettyä kaiken toiminnan maaliskuusta alkaen. Seuraamme valtiovallan ja terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Terveys ja turvallisuus huomioiden pyrimme aloittamaan toiminnan heti kun tilanne sallii. toiminnan jatkumisesta tiedotetaan kun se on ajankohtaista.

Kiitän Timo Mäkiötä ja muita perustajajäseniä arvokkaasta merivartio- ja maanpuolustushengen eteen tehdystä työstä.
Onnittelen kaikkia jäseniä killan 20-vuotispäivän johdosta.

Ari Wan
Puheenjohtaja