Killan toiminta

Suomenlahden Merivartiokilta ry

Suomenlahden Merivartiokilta ry on meri- ja rajavartiojoukkojen reserviin kuuluvien maanpuolustus- ja merihenkisten jäsenten yhdistys. Killan tehtävä on ylläpitää jäsentensä maanpuolustuksellisia ja merellisiä taitoja, tietoja, kykyä sekä valmiuksia. Raja- ja merivartioperinteiden tunteminen ja niiden siirtäminen ovat myös tärkeä osa rajamieshenkeä, josta pidämme yhdessä huolta. Killan toiminta-alueena on Suomenlahti.

Killan toiminta

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja meritoiminta:
Kilta järjestää reserviläisille ja jäsenilleen koulutus- ja harjoitustoimintaa. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja meritoiminnan toteutamme yhdessä Suomenlahden Merivartioston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiirin kanssa. Vapaaehtoinen maapuolustustyö ja meritoiminta sisältää mm. ase- ja ampumakoulutusta, saaristoetsintää, merivalvontaa sekä kursseja veneilyturvallisuuden, veneilytaitojen ja saaristotaitojen edistämiseksi.

Merivartioperinteet:
Merivartioperinteet ovat osa SLMVK-yhteistoimintaa Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen sekä Suomenlahden Merivartioston kanssa. Suomenlahden Merivartiokilta on yksi perustajajäsenistä Rajan perinneyhdistyksessä. Perinneyhdistyksemme kantaa huolta merivartioperinteen ylläpitämisestä ja siirtymisestä jälkipolville.

Tapahtumat:
Kolmea päätoimintaamme tukevat tapahtumat, jotka pitävät sisällään tutustumisia, seminaareja, vierailuja, kilpailuja, juhlia, tapahtumapäiviä sekä muuta killan toiminta-ajatusta ja jäseniä tukevaa toimintaa.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Suomenlahden Merivartioston sekä Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen kanssa. Meripuolustusta tukevat myös killan yhteistyötahot: Merivoimien Rannikkoprikaati, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Meripuolustuspiiri, Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL), Sininen Reservi sekä säätiöt ja muut tukijat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Merivartioston reserviläinen tai henkilöstöön kuuluva tai kuulunut- tai muu henkilö, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.

Merivartiokilta tarjoaa mahdollisuuden osallistua aktiiviseen toimintaan, joka tukee Suomenlahden Merivartioston toimintaa ja edistää jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta merivartiotoiminnassa